Markkinoinnin konsultointiJotkut voivat pitää markkinointia synonyyminä mainonnalle, mutta tämä on räikeä aliarviointi. Markkinointi on asiakasorientoitunut prosessi, jonka tulisi näkyä yrityksen joka osa-alueella. Mikäli markkinointi eristetään yrityksen muusta toiminnasta, on mahdotonta valjastaa sen koko potentiaali.

Markkinoinnin johtaminen vaatii selkeän vision siitä, mitä halutaan saavuttaa. Kaikki lähtee kuitenkin asiakkaan tuntemisesta. Lopultahan markkinoinnissa on kyse tietysti myynnin edistämisestä, mutta tähän pyritään luomalla vuorovaikutussuhde yrityksen ja asiakkaan välille. Ei ole siis kyse mistään toimenpiteestä, joka tehtäisiin passiiviselle asiakkaalle.

Me autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja johtamaan markkinointiaan siten, että sen hyödyt näkyvät selvästi. Tarjoamme laajamittaisia koko yrityksen läpimeneviä uudistamisratkaisuja sekä rajatumpaa operationaalisempaa konsultointia, kuten vaikka mainoskampanjan suunnittelua.


Sosiaalinen media


Some eli sosiaalinen media on noussut ehkä tunnetuimmaksi hittisanaksi. Syynä tähän on sen suosion absurdi kasvunopeus. Yksityiset henkilöt ovat olleet sosiaalisessa mediassa jo vuosikymmenen, mutta yritykset ovat havahtuneet ilmiöön vasta viimeisien vuosien aikana. Sosiaalinen media on kuitenkin hyvin erilainen ympäristö, kuin mihin yritykset ovat tottuneet.

Huonosti toteutettu markkinointi sosiaalisen media kautta voi pahimmassa tapauksessa näyttää potentiaalisten asiakkaitten mielestä lähinnä surkuhupaisalta. Tästä syystä on ehdottoman tärkeää, että yritys tietää, mitä tekee. Monet yritykset toimivat sosiaalisessa mediassa yrityksen ja erehdyksen kautta. Vaivalla luotua brändiä ei kuitenkaan tulisi jättää sattuman varaan.

Erilaisia kanavia on lukuisia. Yrityksen ei ole mielekästä koittaa olla läsnä niissä kaikissa, vaan keskittyä muutamaan huolella valittuun kanavaan. Yrityksen profiilit sosiaalisessa mediassa voivat helposti jäädä erilaiseksi kuin esimerkiksi sen web-sivujen tyyli, tai sitten profiilit voivat olla ristiriidassa keskenään. Asiakkaan tulisi kyetä kohtaamaan haluamansa yritys samalla tavalla kanavasta riippumatta – oli se sitten sosiaalinen media tai perinteinen kanssakäyminen yrityksen toimitiloissa. Tällaisen yhtenäisyyden luominen ja ylläpitäminen on vaikeaa, mutta me autamme sinua siinä mielellämme. Valitsemme jokaiselle yritykselle sopivat sosiaalisen median alustat ja suunnittelemme niitä hyödyntävän markkinointikampanjan.

Tsekkaa myös meidän some!

footer viiva