Web-sivujen räätälöinti


Aikoinaan web-sivut löytyivät lähinnä vain isoimmilta yrityksiltä. Nykyään niitä kuitenkin odotetaan silti jokaiselta – ja siihenhän yritykset ovat jo pitkälti tottuneet. Web-sivut löytyvät jo selvältä enemmistöltä. Valitettavasti hyvät web-sivut edustavat vielä vähemmistöä; sivustot saattavat olla vaikeaselkoisia, päivittämättömiä, tarkoitustaan vastaamattomia tai esteettisesti heikosti suunniteltuja. Puutteelliset web-sivut voivat vaikuttaa yrityksen imagoon ja myyntiin negatiivisesti. Toisaalta taas hyvin laadittu sivusto nostaa myyntiä ja parantaa yrityksen imagoa. Näistä syistä web-sivuja pystyttäessä on hyvä tietää mitä tekee tai sitten ottaa apuun ammattilainen.

Yrityksemme pyrkii toteuttamaan web-projektit modulaarisesti siten, että valmis web-sivu on asiakkaan valitsemista moduuleista muodostettu kokonaisuus. Tämä tekee web-sivujen suunnittelemisesta sujuvampaa ja antaa myös asiakkaalle selkeän kuvan siitä, mitä ollaan tekemässä. Näin asiakas voi olla täysin varma, että saa juuri sitä mitä tilaa. Luomamme web-sivut ovat aina responsiivisia eli ne on optimoitu käyttäjäystävällisiksi kaikille laitteille ja alustoille.

Täällä voit tutustua osaan elementeistä, joita moderneilla web-sivuilla voi olla. Mahdollisten ratkaisujen valikoima ei silti rajoitu niihin; vain mielikuvitus on näissä hommissa rajana!

I - Arvio web-sivuston koosta


Tarvitsetko vain näyttävän etusivun vai laajemman sivuston, jossa on silti helppo navigoida? Tuleeko sivustollesi paljon informaatiota, kuten esimerkiksi laaja tuotekatalogi?

Pienet sivut (S)
Keskikokoiset sivut (M)
Suuret sivut (L)

II - Web-sivujen moduulit


Ajanvarauspalvelu

Monet palvelut vaativat sen, että asiakkaalla on mahdollisuus varata sinne aika etukäteen. Helpoin tapa niin palveluntarjoajalle kuin asiakkaallekin on tehdä se web-sivujen kautta. Tarjoamme ratkaisuja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja varmoja; palvelusta riippuen asiakas näkee vapaat ajat säädetyllä aikavälillä ja voi varata ajan, jolloin siitä saapuu heti ilmoitus yritykselle.

Yhteydenottokanava

Pelkän sähköpostiosoitteen sijaan monet yritykset tarjoavat web-sivuillaan asiakkailleen mahdollisuuden lähettää viesti suoraan kirjoittamalla se viestikenttään, jonka sisältö lähetetään asiakkaan yhteystietojen kera yrityksen sähköpostiin. Tämä on asiakkaalle hyvin vaivaton tapa ottaa yhteyttä. Madaltunut yhteydenottokynnys tarkoittaa enemmän vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välille ja näin ollen parempaa myyntiä. Tämän sivun lopussa on toimiva esimerkki siitä, miten yhteydenottokanava on järjestetty, ja mihin sitä voi käyttää.

Verkkokauppa

Nykyään ihmiset tilaavat tavaraa internetistä enemmän kuin koskaan. Monet yritykset ovatkin hylänneet kivijalkamyymälät ja siirtyneet myymään tuotteitaan vain web-sivujensa kautta. Tarjoamme luotettavan ja helppokäyttöisen verkkokaupan, josta hyötyy sekä yritys että myös sen asiakas.

Usein verkkokaupan pystyttäminen on kuitenkin varsin suuri prosessi, jonka työmäärä on pitkälti verrannollinen myytävien tuotteiden määrään. Kaikista tuotteista olisi esimerkiksi hyvä olla kunnolliset kuvat ja tuotetiedot. Tuotetietoja voidaan mahdollisesti joutua myös kääntämään. Voimme tarvittaessa tulla paikan päälle luetteloimaan tuotteita ja ottamaan niistä edustavia kuvia.

Keskustelupalsta

Mikäli haluat, että web-sivustosi vierailijat voivat kommunikoida helposti ja näkyvästi keskenään, keskustelupalsta eli foorumi on ilmeinen ratkaisu. Foorumi voidaan toteuttaa siten, että se vaatii käyttäjältä kirjautumisen, jonka jälkeen hän voi lähettää viestejä ja luoda uusia keskusteluita. Foorumin avulla vuorovaikutus vierailijoiden välillä nousee uudelle tasolle. Tämä on erityisen suotavaa esimerkiksi yhteisöiden tai kerhojen web-sivuilla.

Blogi

Luomme web-sivullesi alustan, jonka kautta on helppo ylläpitää blogia. Yksityiset henkilöt ovat pitäneet blogeja jo pitkään, mutta myös yritysten on liiketaloudellisesti järkevää pitää yllä blogeja. Blogit tarjoavat loistavan mahdollisuuden erottautua kilpailijoista uniikilla tyylillä. Konkreettisempi hyöty bloggaamisesta on kuitenkin paremmat mahdollisuudet löytyä hakukoneen avulla. Tarkempi erittely yritysblogin pitämisen hyödyistä löytyy meidän blogistamme.

Integrointi

Joskus on kannattavaa integroida web-sivuilleen jonkun kolmannen osapuolen tuottamaa materiaalia tai sovelluksia. Tämä tulee tietenkin tehdä tekijänoikeuksien sallimissa rajoissa. Esimerkiksi Google Maps on hyvä työkalu vaikkapa ajo-ohjeiden tarjoamiseen. Vastaavanlaisiin tilanteisiin on monia mahdollisuuksia, jotka tekevät integroinnista varteenotettavan vaihtoehdon.

Postituslista

Monet yritykset hyödyntävät markkinoinnissaan uutiskirjeitä, joita asiakkaat voivat kätevästi tilata yritysten kotisivuilta. Uutiskirjeet sisältävät ajankohtaista tietoa yrityksen toimista ja esimerkiksi edullisia tarjouksia. Uutiskirje vaatii sen, että asiakas tilaa sen ja jättää sähköpostiosoitteensa yrityksen postituslistalle, jonka kautta saadaan nopeasti luotua helppo vuorovaikutussuhde yrityksen ja sen asiakkaiden välille.

Kuvakaruselli

Yksi tapa saada vierailijan huomio heti kiinnitetyksi on luoda etusivulle kuvakaruselli, jossa pyörii kuvia – esimerkiksi yrityksen mainoksia. Käytettäviä kuvia voi vaihtaa nopeasti, ja niillä on hyvä tukea yrityksen ajankohtaisia kampanjoita. Karusellin koko voidaan määrittää käytettävien kuvien perusteella.

III - Valitse haluamasi lisäpalvelut


Tässä on lista yleisistä lisäpalveluista, joita sivustosi voi tarvita. Mikäli kyseessä on kaupallinen sivusto, hakukoneoptimointi kuuluu aina hintaan.

Graafinen suunnittelu

Sivustoa varten luodaan tarvittava grafiikka: logoja, ikoneita, julisteita ja mainoksia. Tarvittaessa kuvat voidaan optimoida myös printtausta varten. Kuvista voidaan tehdä niin sanottua vektorigrafiikkaa, mikä mahdollistaa sen, että asiakas voi myös itse muuttaa kuvien koko ilman, että niiden laatu kärsii.

Hakukoneoptimointi

Sivuston löydettävyyteen vaikuttaa suuresti se, miten eri hakukoneet niitä näyttävät. Sivusto on mahdollista optimoida hakukoneita varten siten, että potentiaaliset asiakkaat löytävät sen helpommin. Lisääntyvä liikenne sivustolla mahdollistaa luonnollisesti paremman myynnin. Käytännössä optimointi tapahtuu koodin ja sisällön puolesta siten, että sivusto näkyy korkeammalla hakukoneen tuloksissa tietyillä hakusanoilla. Varsinaisella sivulla käytetään tärkeimmissä otsikoissa sellaisia sanoja, joilla on suuri hakumäärä, ja ne liittyvät oleellisesti kyseiseen sivustoon. Lisäksi suurien web-sivustojen jokanen erillinen sivu optimoidaan eri hakusanoja varten, jolloin sivuston näkyvyys hakukoneissa paranee suuremman sanavaraston kautta.

Yrityksen vienti sosiaaliseen mediaan

Web-sivut ja sosiaalinen media toimivat hyvin yhteen. Potentiaaliset asiakkaat voivat löytää paremmin yrityksen sosiaalisesta mediasta kuin heidän omilta web-sivuiltaan. Kun yrityksen mukanaolo sosiaalisessa mediassa hoidetaan hyvin, ohjautuu aivan uusia asiakkaita myös yrityksen web-sivuille. Tämä toimii myös toiseen suuntaan: web-sivuilla on linkit myös yrityksen profiileihin sosiaalisessa mediassa, mikä mahdollistaa asiakkaan kytkeytymisen yritykseen yhä vahvemmin.

Voimme laatia suunnitelman siitä, miten ja mitä sosiaalisen median alustoja yrityksen kannattaisi käyttää. Tämän jälkeen luomme tarvittavat profiilit ja teemme kriittiset alkutoimenpiteet ja tarvittaessa enemmänkin!

Web-sivuston ylläpito ja päivittäminen

Mikäli et halua kuluttaa aikaasi sivustosi jatkuvaan päivittämiseen, voimme tehdä sen puolestasi joko säännöllisesti tai aina tarpeen ilmetessä. Tähän ei ole olemassa mitään standardiratkaisua, sillä ylläpidon ja päivittämisen tarpeissa on suuria eroja. Tämä palvelu astuu voimaan, kun sivusto on onnistuneesti perustettu.

web-sivujen suunnittelu